include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Ang Nais Ng Puso (A Heart's Desire) by , available in its entirety at Smashwords

Ang Nais Ng Puso

(A Heart’s Desire)
Copyright 2017


Published by


at

Smashwords Edition License Notes


Thank you for downloading this ebook. This book remains copyrighted property of the author and may not be redistributed to others for commercial or non-commercial purposes. If you enjoyed this book, please encourage your friends to download their own copy from Smashwords or their favorite authorized retailer. Thank you for respecting the hard work of this author.

TALAAN NG NILALAMAN

Pagbibigay Pugay

Paunang Salita

Kapayapaan

Maghihintay

Ano Nga Ba

Pakiramdam

For Just A Day

Ang Kalungkutan ng Isang Tao

Dalamhati

Sugat

Panaginip Lang Pala

Ikaw Pa Rin

Mga Kabiguan at Pagbangon sa Gitna ng Pagkalugmok sa taong 2009

Lihim na Damdamin

Paano ba ang Lumimot?


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-2 show above.)